Krokettentax weer in opspraak! Afdrukken
vrijdag 23 april 2010 09:13

kroketten

Zolang het aantal mensen met overgewicht maar niet afneemt, zal de roep om strengere maatregelen blijven. Want als voorlichtingscampagnes falen en mensen kennelijk niet hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen, moet de overheid ingrijpen. Al die ziektes die het gevolg zijn van obesitas kosten de samenleving immers heel veel geld!
Vettax, gesubsidieerde worteltjes, hogere ziektekostenpremies. Dat zijn pas effectieve maatregelen. Of gaat die bemoeizucht van de overheid dan toch echt te ver?

Voorlichtingscampagnes die mensen moeten aanmoedigen gezonder te leven, leveren te weinig op, concludeert het RIVM in het rapport ‘Van gezond naar beter’. Ondanks alle voorlichtingscampagnes neemt het aantal probleemdrinkers en drugsmisbruikers namelijk niet af. Datzelfde geldt voor het aantal mensen met overgewicht.

Nog steeds is 40 tot 50% van de Nederlanders te zwaar en meer dan 10% heeft ernstig overgewicht. Meer dan de helft van de Nederlanders voldoet niet aan de richtlijnen voor gezonde voeding en lichamelijke beweging.

Wetenschappers over de hele wereld blijven benadrukken: voorlichting verhoogt de kennis bij mensen, maar dit leidt maar zelden tot daadwerkelijk verandering van gedrag. Strengere maatregelen zijn dus noodzakelijk vindt het RIVM.


Voor wie het nieuws een beetje bijhoudt zijn dit geen nieuwe geluiden. Zo heeft Minister Hoogervorst op aandringen van de Raad voor Volksgezondheid destijds al onderzocht of het mogelijk is belasting in te voeren voor vet eten. Maar er was veel weerstand. Ook Minister Klink wees overheidsbemoeienissen af en pleitte in maart vorig jaar voor eigen verantwoordelijkheid. “Iedereen mag zelf bepalen wat hij eet” aldus Ab Klink. De industrie moet de mensen wel goed informeren via het etiket op de producten. Ook Obama kiest voor verplichte calorievermelding in de hele VS.

De Nederlanders zelf zien een belastingverhoging op ongezonde voeding of een premieverhoging voor mensen met ernstig overgewicht (Obesitastax) ook niet zitten. Liever een beloning, zoals bijvoorbeeld het vergoeden het sportschoolabonnement, dan een verbod op kroketten in kantines of ... de vetzak zelf laten betalen, als ie de samenleving geld gaat kosten.

NPHFMaar de tijd dringt. Hans Bayens, directeur van de Nederlandse Public Health Federatie (NPHF) gooit daarom nogmaals de stok in het hoenderhok. Hij dringt er op aan om toch een vettax in te voeren, waar de stichting Horeca Onderwijs dan weer fel tegen protesteert. De Stichting wil wel meewerken door het vermelden van voedingwaarden op menukaarten.


In Singapore pakken ze het anders aan. Daar viel bij politieagenten een brief op de deurmat, waarin stond dat ze binnen enkele maanden aanzienlijk moesten afvallen. Als ze daarin niet slaagden, zouden ze moeten doorwerken op vrije dagen, kregen ze minder betaald en in het ergste geval konden ze ontslagen worden.

Aanvulling 3-10-2011:
Denemarken heft sinds oktober 2011 een belasting op onverzadigd vet in levensmiddelen (
2,16 euro per kg vet). Het Deense parlement had ingestemd met de invoering van deze vettaks(krokettentax) op advies van de gezondheidscommissie.
Sommige producten zullen hierdoor 10% duurder kunnen worden. De Deense overheid hoopt met de vetbelasting het probleem van obesitas en de daarmee samenhangende gezondheidskosten onder controle te krijgen.
De dagen voor de invoering werd er nog flink kaas (48+), worst, vet vlees, koek, boter, snacks en zoutjes gehamsterd.